how to diet in malayalam

സൗർക്രാട്ട് (Sauerkraut) പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു തരം പുളിപ്പിച്ച (fermented) കാബേജാണ്. കാബേജ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണവും...