എന്താണ് ബെൽസ് പാൾസി? മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ  പേശികളിൽ പെട്ടന്ന്  ബലഹീനതയോ തളർച്ചയോ അനുഭവപ്പെടുന്ന  ഒരു  താൽക്കാലിക അവസ്ഥയാണ്...
നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ,ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റിന് (നീല വെളിച്ചത്തിനു)...
2021 സെപ്തംബർ 29 ന് നേച്ചർ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനം, fruit flies ൽ വാർദ്ധക്യ പ്രക്രിയയെ...
മലയാളികളുടെ തീൻമേശയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഭവം ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ഭക്ഷണത്തിനായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ...
സൗർക്രാട്ട് (Sauerkraut) പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു തരം പുളിപ്പിച്ച (fermented) കാബേജാണ്. കാബേജ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണവും...
സൗർക്രാട്ട് (Sauerkraut) പ്രധാന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു തരം പുളിപ്പിച്ച (fermented) കാബേജാണ്. കാബേജ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണവും...
മനുഷ്യർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നായകൾക്ക് വിഷമാണ്. നായകൾക്ക് മനുഷ്യരേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റബോളിസം ഉള്ളതിനാൽ, ചില മനുഷ്യ ഭക്ഷണം...
പഴയ കറിച്ചട്ടിയും ഇരുമ്പു പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ഇന്നത്തെ അടുക്കളകൾ...
പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം (PCOS) എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? PCOS ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒരു പ്രത്യുൽപാദന...